ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 2019

ราคา: 18,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L09-HKG08_MAR19
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG08_MAR19
 
1.กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet-A Symphony of Lights
2.ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
3.นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน CATHAY PACIFIC  
 
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
 
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 3-5,9-11,10-12,16-18,17-19,24-26,30พ.ย-2ธ.ค
 
ธ.ค.61 8-10,9-11,14-16,15-17,21-23,22-24,23-25,30ธค-1ม.ค.62
 
ม.ค.62 11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28
 
ก.พ.62 15-17,16-18,17-19,22-24,23-25
 
มี.ค.62 3-5,9-11,10-12,15-17,16-18,17-19,22-24,29-31
  30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
  31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562