ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ราคา: 14,800 บาท
รหัสสินค้า: CX-L176-HKTG07_3D2N_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L176-HKTG07_3D2N_OCT
 
1.กรุงเทพฯ  – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง 
2.รีพลัสเบย์ –  วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย 
3. อาหารเช้า – อิสระช้อปปิ้งด้วยตนเอง – ส่งสนามบิน
  
สายการบิน  CATHAY PACIFIC AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 14,800 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 1-3,8-10,15-17,18-20,22-24
 
ต.ค.61 13-15,19-21,21-23,27-29,30ต.ค-1พ.ย