ทัวร์ฮ่องกง หลี่หยุ่นหมุ่น นองปิง 3 วัน 2 คืน

ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: CX-L09-HKG28 CX_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG28 CX_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
2.วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน  – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
3.กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน - ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน  CATHAY PACIFIC AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 1-3,8-10,21-23,26-28