ทัวร์ฮ่องกง HKG22 ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 2วัน1คืน

ราคา: 10,999 บาท
รหัสสินค้า: CX-L09-HKG22-UPDATE_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG22-UPDATE_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ย่านจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
2.วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วัดแชกงหมิว – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน  CATHAY PACIFIC AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 1-2,8-9,15-16,21-22
 
ต..ค.61 5-6,20-21,27-28,28-29