ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน

ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: CX-L179-HKTG07-HKG_3D2N_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L179-HKTG07-HKG_3D2N_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง
2.วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน 
3.วิคตอเรียพีค (Nid-Level) – รีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งตลาดมงก๊ก – สนามบิน
 
สายการบิน CATHAY PACIFIC  
 
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 1-3,8-10,15-17,18-20,22-24
 
ต.ค.61 13-15,19-21,21-23,27-29,30ต.ค-1พ.ย.61