ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ช็อปปิ้ง พักฮ่องกง 2คืน

ราคา: 12,999 บาท
รหัสสินค้า: CX-L137-HKG02 GS CX_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L137-HKG02 GS CX_OCT
 
1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท    
พิเศษ !! ชมโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
2.เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต
3.ให้ท่านอิสระท่องเที่ยว 1 วัน ตามอัธยาศัย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สายการบิน CATHAY PACIFIC
 
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 61     7-9,14-16,28 -30 
 
ต.ค. 61     12-14