ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ช็อปปิ้ง พักฮ่องกง 2 คืน 3D2N

ราคา: 12,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L137-HKG02-3D2N_SEP
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L137-HKG02-3D2N_SEP
 
1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท    
พิเศษ !! ชมโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก              
2.ให้ท่านอิสระท่องเที่ยว 1 วัน ตามอัธยาศัย                     
3.เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต - เมืองฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
     
สายการบิน  CATHAY PACIFIC AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 7-9,14-16,28-30
 
ต.ค.61 12-14