ทัวร์ฮ่องกง HKG14 HKG SHOPPING 3D2N

ราคา: 12,999 บาท
รหัสสินค้า: EK-L09-HKG14 -3D2N_SEP
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ EK-L09-HKG14 -3D2N_SEP
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต
2.วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เขา VICTORIA - A SYMPHONY OF LIGHTS
3.จิมซาจุ่ย – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน   EMIRATES AIRLINE 
 
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
ก.ย.61 1-3,8-10,15-17,22-24