ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน HKG19

ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: EK-L15-HKG19_HKG_SEP
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ EK-L15-HKG19_HKG_SEP
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
2.เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา 
3.จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ
 
สายการบิน EMIRATE AIRLINE
 
ราคาเริ่มต้น 9,999บาท
 
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 1-3,8-10,15-17,22-24