ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG SHENZHEN ZHUHAI 3D2N

ราคา: 8,999 บาท
รหัสสินค้า: HX-L09-HKG30-3D2N_SEP
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ HX-L09-HKG30-3D2N_SEP
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 
2.เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
3.จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ
 
สายการบิน HONG KONG AIRLINES  
 
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง 
ก.ย.61 7-9,14-16,21-23