ข้อมูลท่องเที่ยวออสเตรีย

ประเทศออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) (ภาษาเยอรมัน: Österreich, ภาษาโครเอเชีย: Austrija, ภาษาฮังการี: Ausztria, ภาษาสโลวีเนีย: Avstrija) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออกจรดสโลวาเกียและฮังการี ทางใต้จรดสโลวีเนียและอิตาลี และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐสภา
ออสเตรียตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรปกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเชก สโลวาเกีย ฮังการี สโลวีเนีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเทนสไตน์ ภูมิทัศน์ของออสเตรียคือสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างงดงาม ประกอบด้วย เขตเทือกเขาสูงตอนกลาง เนินเขาและที่ราบ ภูมิภาคอัลไพน์ ( อีสเทิร์นแอลป์ , ไฮเทาแอร์น , คาร์นิคันแอลป์ , เทือกเขาเซาเทิร์นคาราวัง และบางส่วนของเซาเทิร์นแอลป์ ) ทอดตัวจากทิศตะวันตกลงไปทางใต้จนถึงแอ่งเวียนนา ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 2 ใน 3 ของประเทศ ภาคตะวันตกภูมิประเทศเป็นเขาสูง ส่วนภาคตะวันออกเป็นเนินเขาและที่ราบจรดทุ่งแพนโนเนียนทางตอนเหนือของมณฑลบู ร์เก็นลันด์ ภูเขาที่สูงที่สุดคือ กรอสกล็อกแนร์ (3,797 เมตร) แม่น้ำสายหลักได้แก่ ดานูบไหลผ่านออสเตรียเป็นระยะทางยาวประมาณ 350 กิโลเมตร


แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


   ในการประชุมทั่วไปขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ(UNESCO) ปี 1972 ได้มีการลงนามรับรอง "ข้อตกลงเรื่องมรดกโลก" เป้าหมายเพื่อคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และเพื่อกำหนดรายละเอียดกฎเกณฑ์การเป็นมรดกโลก อาทิ ต้องไม่ใช้พื้นที่แสวงหาผลประโยชน์ มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ชาติ การจัดตั้งข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้มีการปกป้องมรดกโลกอย่างจริงจังด้วยความมานะพยายามและร่วม มือกันทุกฝ่าย 
   ร่วมเดินทางไปกับเรา เพื่อชมแหล่งวัฒนธรรมสำคัญ เช่น พระราชวังเชินบรุนน์, เขตเมืองเก่าของเวียนนา, ซาลสบูร์ก และ กราซ ผ่านทัศนียภาพงดงามจับใจของหุบเขาวาเคาและทะเลสาบนอยซีดแลร์ ความน่าทึ่งของทะเลภูเขาสูงจรดขอบฟ้าแถบฮาลชตัดต์/ดัคชไตน์ และ ซาลสคัมแมร์กูท ตามด้วยเส้นทางรถไฟบนภูเขาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปเหนือเขตเซมแมริง ภูมิประเทศซึ่ง วัฒนธรรม ธรรมชาติ และเทคโนโลยีผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน


แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของออสเตรีย (Austria's World Cultural Heritage Sites): กราซ 
บริเวณ ศูนย์กลางเมืองเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษแล้วทอดตัว อยู่เชิงเขา ชลอสแบร์กพร้อมหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียง กราซเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย ทั้งโกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก จนถึงยุคย้อนยุคและยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนูโว) หากต้องการชมรูปแบบชีวิตในยุคกลางชัดๆต้องไปอาร์เมอรี่ที่โด่งดัง ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนาน หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนด้วยท่วงทำนองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม แม้ว่าทางด้านการเมือง กราซจะเฟื่องฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆ ก็ตาม

 

ฮาลชตัดต์ - ดัคชไตน์/ซาลสกัมแมร์กูท

   ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย ซาลสกัมแมร์กูท มีพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขาดัคชไตน์ที่สูงตระหง่าน แผ่นดินทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้คลุมอาณาบริเวณเมืองฮาลชตัด ต์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกันเป็นศูนย์กลางของอินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือ ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสำริดสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีพลังและชีวิตชีวา

 

ทะเลสาบนอยซีดแลร์

   ทะเลสาบ แบบทุ่งหญ้าสเตปที่ใหญ่ที่สุดใจของยุโรปกลาง ห้อมล้อมไปด้วยพงไม้น้ำและพงหญ้าสีทองมีทิวไร่องุ่นอยู่ริมขอบฟ้า เป็นทะเลสาบระหว่างประเทศของออสเตรียและฮังการี แนวชายแดนคือเขตที่ราบลุ่มริมทะเลสาบเต็มไปด้วยพงอ้อ รอบนอกทะเลสาบงดงามด้วยไร่องุ่น และทุ่งกว้างที่เหล่าปศุสัตว์อาศัยหากิน มีอนุสรณ์ทางโบราณคดี เหมืองหินปูน อารามโบราณ บ้านชาวนา และปราสาท เป็นเครื่องยืนยันการตั้งถิ่นฐานผู้คนในบริเวณนี้ โดยมีทะเลสาบนอยซีดแลร์ ทำหน้าที่ประดุจเบ้าหลอมวัฒนธรรม
 

ซาลสบูร์ก   

   ซาลสบูร์ก ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงก้องโลกเรื่องความงามที่หาใครเทียบไม่ได้ ทั้งรูปแบบอาคารบ้านเรือน ทัศนียภาพของสิ่งแวดล้อม และเรื่องของพรหมลิขิตที่บันดาลให้วอล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ต ถือกำเนิดขึ้นที่นี่ เมื่อค.ศ. 1756
ความเจริญมั่งคั่งอันยาวนานหลายร้อย ปี มีรากฐานจากการค้าเกลือซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "ทองคำขาว" จนเป็นเหตุให้ เจ้าชาย อาร์คบิชอปสร้างเมืองขึ้น ด้วยลักษณะแบบอิตาลี ทั้งอาคารทางศาสนามากมายกับบรรยากาศเฉพาะของเมือง ซาลสบูร์กจึงได้สมญานามว่า "โรมแห่งภาคเหนือ"


 

เชินบรุนน์

   ที่ประทับฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสเบิร์กและสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงได้รับคะแนน เป็นอันดับต้นในจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเวียนนา อาคารพระราชวังหลวงแห่งเชินบรุนน์ บริเวณโดยรอบ และอาคารใกล้เคียงจัด คือ อนุสรณ์สถานทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งสำคัญของยุคบารอก อย่างดี เดอะกลอเรียตที่อยู่เหนือพระราชวังมีลานกว้างมองเห็นทิวทัศน์เวียนนาเยี่ยง "จักรพรรดิ" ได้ทุกทิศทาง สวนสัตว์เชินบรุนน์เป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่เก่าแก่และดีที่สุดในยุโรป ดำเนินงานภายใต้ แนววิทยาการทันสมัย ไฮไลท์อีกแห่งในบริเวณพระราชวัง คือ ปาล์มเฮาส์ ที่โดดเด่น เพราะรูปแบบก่อสร้างและเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้หายากจากนานาประเทศ
 

ทางรถไฟสายเซมเมอริง 

   เส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดจากเวียนนาลงไปทางใต้ของออสเตรีย ทางรถไฟผ่านเขต 'ภูเขาวิเศษ' เซมเมอริง เมื่อปี 1841 คาร์ล ฟรีดริค คูเบ็ค ว่าจ้างให้สร้างทางรถไฟไปยังทริเอสเต แต่วิศวกรโยธาจากเวนิส คาร์โล ดิ เกห์กา ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานนี้ได้ตัดทางรถไฟผ่านช่องเขาที่สูงเกือบ 1,000 เมตร ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลก โดยใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปี คือระหว่างค.ศ. 1848 - 1856
ในยุคนั้น โครงการที่ท้าทายนี้ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็นการผสานเทคโนโลยีกับธรรมชาติได้ ลงตัวที่สุด และยังคงได้รับคำสรรเสริญ นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันเขตเซมเมอริง-แรกซ์ - ชนีแบร์ก ถือเป็นแหล่งที่หมายของการพักผ่อนที่มีระดับของยุโรป เส้นทางรถไฟกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่บนภูเขาอย่างทั่วถึง กระท่อมพักแรม และกิจกรรมแบบอัลไพน์ ช่วยเกื้อหนุนการให้บริการของที่พักแบบพื้นเมืองที่มีอยู่หลายประเภท

 

วาเคา

   วาเคาคือดินแดนช่วงสั้นๆ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (เพียง 22 ไมล์จากความยาวทั้งสิ้น 1,740 ไมล์ ) ที่มีลักษณะภูมิทัศน์หลากหลาย มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมและหมู่สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ตามเมืองเล็กเมืองน้อยเรียงรายตลอดสองฝั่งแม่น้ำ  ลักษณะที่สร้างความโดด เด่นให้แก่วาเคา คือ ความงามตามธรรมชาติ ทั้งสายน้ำดานูบที่คดเคี้ยว ทุ่งหญ้าและพุ่มไม้เขียวชอุ่มริมฝั่ง หน้าผาหินขรุขระ และความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ไร่องุ่นขั้นบันได หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัว ฟาร์ม โบสถ์ ปราสาท และซากโบราณสถาน ความพิเศษของภูมิทัศน์เป็นผลจากทิวทัศน์งดงามโดยการแต่งแต้มของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่เหนือริมฝั่งตลิ่งสูงชัน ระยะทางตั้งต้นจากสำนักสงฆ์เมลค์ วังเชินบือเฮล ซากปราสาทอักชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์เฮาส์ จนถึงสำนักสงฆ์เกอทไวก์บนยอดเขาที่มองเห็นได้แต่ไกล
 

Château de Chenonceau

   ปราสาทเชอนองโซ เป็นปราสาทที่สง่างามที่สุดในเขตหุบเขาลุ่มแม่น้ำลัวร์ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแชร์ ที่สร้างสมัยศตวรรษที่ 16 เน้นในเรื่องสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มี ฐานโค้งที่สวยงามรองรับตัวปราสาท ตัวเสาฝังอยู่ที่ก้นแม่น้ำ ปราสาทจึงดูคล้ายลอยอยู่เหนือน้ำ ปราสาทมีสวนสวยและป่าละเมาะที่แวดล้อมอยู่โดยรอบ ช่วยส่งให้ปราสาทแห่งนี้โดดเด่นยิ่งขึ้น ภายในมีเครื่องเรือนเก่าแก่และภาพวาดมากมาย
แหล่งช้อปปิ้งในประเทศออสเตรีย นอกจากช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่อย่าง ' ช้อปปิ้ง ซิตี้ ซึด ' ชานกรุงเวียนนาแล้ว ยังมีร้านค้าเล็กๆมากมาย จำหน่ายสินค้าของนักออกแบบจากนานาชาติ

ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญ
• เวียนนา: คาร์นทเนร์ ซตราสเซ , มาเรียฮีลเฟร์ ซตราสเซ
• กราซ: แฮร์เร่นกาสเซ , อันเนนซตราสเซ
• ลินซ์: ลันด์ซตราสเซ และ ตรอกเล็กตรอกน้อย
• ซาลสบูร์ก ซิตี้: เกอไทร์เดกาสเซ , ลินเซกาสเซ
• อินสบรุค: มาเรีย - เทเรซีน - ซตราสเซ
• คลาเก็นเฟิร์ท: อัลแทร์ พลัทซ์
• เบรกเอนซ์ : ไคแซร์ ซตราสเซ , คอร์นมาร์คทพลัทซ์
• ซังต์เพอเท็น: เครมแซร์ กาสเซ

ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.