ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน

ชื่อ ไต้หวัน เป็นชื่อเดิมที่รู้จักแพร่หลายกว่าชื่อสาธารณรัฐจีน เหมือนกับคำว่าประเทศจีนอันเข้าใจว่าหมายถึง จีนแผ่นดินใหญ่ที่ไม่รวมฮ่องกงและมาเก๊า บางครั้งอาจเรียกว่า สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อลดความกำกวมสาธารณรัฐจีนให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาของพลเมือง ในสาธารณรัฐจีนมีศาสนาหลัก ๆ คือศาสนาพุทธผสมเต๋าและขงจื้อ นอกจากนี้ยังมีการพยายามเผยแพร่ลัทธิวิถีอนุตตรธรรมด้วย สัดส่วนผู้นับถือศาสนาของคนไต้หวัน(จากการคาดการณ์)คือ พุทธ 80% คริสต์ 15% และอื่น ๆ 5%


  เมืองสำคัญ
มหานครเกาสง (Kaohsiung) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน มีท่าเรือขนาดใหญ่ (ติด 10 อันดับแรกของโลก) นครจีหลง(Keelung) เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือสถานที่ท่องเที่ยว
 ตึกไทเป 101(Taipei 101)
อาคารไทเป 101 เป็นตึกที่สูงสุดในโลก มีความสูง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้น และตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิ่นยี่ กรุงไทเป ภายในอาคารได้รับการออกแบบระดับโลก และลักษณะทางสถาปัตยกรรมทำให้การจับจ่ายซื้อสินค้ากลายเป็นเรื่องที่เพลิดเพลินที่นี่ ชั้น B1 มีร้านขายอาหารไต้หวันอยู่จำนวนมาก ชั้นที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวกรุงไทเป โดยรอบอยู่ชั้นที่ 89


พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Palace Museum)
หนึ่งในพิพิธภัณฑ์อันดับต้นๆของโลก เป็นสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุโบราณที่มีค่ามหาศาล อายุกว่า 5,000 ปี จากยุคหินใหม่ จนถึงสมัยราชวงศ์ชิง ในตอนต้นศตวรรษ ที่ 20 ศิลปวัตถุมีค่าดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องเคลือบ เครื่องทองเหลือง หยก งานแกะสลัก ภาพวาด และงานเขียนลายมือ รวมกว่า 650,000 ชิ้น รูปแบบภายนอกจำลองจากพระราชวัง กู้กงของเมืองปักกิ่ง มีการจัดแสดง ศิลปวัตถุ อย่างเป็นหมวดหมู่ อาทิ เครื่องทองเหลือง เครื่องเซรามิก งานศิลป์ และ งานเขียนลายมือ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ๆเราสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับศิลปะจีน นอกจากนี้ ยังจัดแสดง งานศิลปะร่วมสมัย ทางเข้าที่ท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์คือความงดงาม
ของสวนจี๋ชานที่ออกแบบโดย งานเขียนลายมือของ หวัง ซื่อ ฉี ที่ วาดภาพออกมาสะท้อนถึงความงามของสวนแบบจีนได้อย่างสมบูรณ์


 อนุสรณ์สถานวีรชน(The Martyr's Shrine)
ตั้งอยู่ด้านขวาถัดจากโรงแรมแกรนด์ เป็นที่สักการะดวงวิญญาณของทหารจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมืองของประเทศจีน มีการจัดพิธีสักการะ โดยทหารจะแต่งเครื่องแบบและเดินสับเปลี่ยนเวนยามทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เป็นภาพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


ทำเนียบประธานาธิบดี(President house)
อาคารสวยสง่าสไตล์เรอเนซองส์ อันที่เป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี สร้างเมื่อครั้งถูกครอบครองโดยญี่ปุ่น ช่วงปี ค.ศ.1895-1945 ซึ่งใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลในสมัยนั้น จวบจนกระทั่งปี ค.ศ.1919 สถานที่แห่งนี้จึงถูกใช้เป็นทำเนียบบัญชาการสูงสุด ต่อมาถูกทำลายอย่างมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการบูรณะใหม่ในปีค.ศ.1946และใช้เป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี เมื่อรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนย้ายมาอยู่ที่ไต้หวันเมื่อปี 1949 จวบจนกระทั่งทุกวันนี้ ทุกๆปีในช่วงวันชาติ สถานที่แห่งนี้ จะตกแต่งด้วยไฟ อย่างสวยงาม และเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว


อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ค(CKS Memorial Hall)
เป็นอาคารงดงาม ก่อสร้างขึ้นเป็นการรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไค เช็ค
ทำด้วย หินอ่อนสีขาว ส่วนของหลังคาประดับด้วยกระเบื้องกระจกสีน้ำเงินเข้ม พื้นที่ของสวนรอบอนุสรณ์สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ที่พำนักอาศัยในบริเวณรอบๆการจัดกิจกรรมกลางแจ้งหลายอย่างเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่แห่งนี้


พิพิธภัณฑ์ไต้หวันเมื่อวันวาน(National taiwan museum)
สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจอยากรู้ว่าไต้หวันเมื่อ 30 ปี ที่แล้วเป็นอย่างไร โดยภายในพิพิธภัณฑ์ มีถนนที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วง ค.ศ.1970 สองข้างทางของถนนเต็มไปด้วยร้านค้าขาย ยาโบราณ ร้านตัดผม โรงเรียน และโรงแรม พิพิธภัณฑ์ ที่จำลองเรื่องราวในอดีตของไต้หวันวัดหลงซันซื่อ
เป็นวัดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบดั้งเดิม สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว เต็มไปด้วยรูปแบบของปติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม ภายในแบ่งออกเป็น สาม ส่วน ได้แก่ ส่วนหน้า ส่วนหลังห้องโถง และส่วนกลางของห้องโถง ประติมากรรมมังกรหินที่งดงามตั้งอยู่ด้านข้าง ทั้งยังเป็นสถานที่เก็บอัฐิของผู้ล่วงลับกว่า 100 คน จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาสักการะ บูชาดวงวิญญาณในช่วงงานพิธีกรรมหรือเทศกาลต่างๆ


ศูนย์หัตถกรรมไต้หวัน(Taiwan's ceramics center)
สถานที่รวมงานหัตถกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงประติมากรรม จิตรกรรม งานประดิษฐ์ตัวอักษร เครื่องประดับตกแต่ง ศิลปะจีนอื่นๆ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้าเหล่านี้เพื่อเป็นที่ระลึก หรือของขวัญในราคาไม่สูงนัก และยังมีบริการจัดส่งระหว่างประเทศด้วย


อาคารชมวิวทิวทัศน์ชินกง(Shinkong Observatory Tower)
เป็นอาคารสูงระฟ้า ชื่อ ชิงกง มิตซูโกชิ ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟไทเป เป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการชมเมืองไทเป สามารถขึ้นไปที่จุดชมวิวชั้น 46 และชมเมืองไทเปโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืน


 สวนสัตว์ไทเป (Taipei Zoo)
ตั้งอยู่ที่เมืองมูจา สถานีปลายทางของรถใต้ดินสายมูจา เป็นสถานที่ อนุรักษ์ และ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวสัตว์ แบ่งออกเป็น โซนๆแตกต่างกันไป ตามประเภทของสัตว์ มีทั้งศูนย์การศึกษาในร่ม อาทิ ศูนย์ผีเสื้อ และ สัตว์หากินกลางคืน และส่วนที่จัดแสดงกลางแจ้ง ได้แก่ สัตว์ท้องถิ่น สัตว์เลี้ยง และสัตว์จาก ออสเตรเลีย ทะเลทราย แอฟริกา นอกจากนี้ยังมี หมีโคล่า และนกเพนกวิน ซึ่งเป็นสัตว์ที่คนนิยมมาดูเป็นที่สุด


อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน ( Yangmingshan National Park )
หยางหมินซานนั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่อุทยานแห่งชาติในโลกที่อยู่ใกล้กับมหานคร อุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มภูเขาไฟต้าถุน ซึ่งคุณจะพบลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครอย่างเช่น ช่องลมปล่องภูเขาไฟ และทะเลสาบน้ำพุร้อนและกิจกรรมทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของหยางหมินซาน ฤดูใบไม้ผลินั้นเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้กำลังบานสะพรั่งที่หยางหมิงซาน ต้น Azalea และดอกบ๊วยนั้นจะปกคลุมสองข้างทาง ในฤดู
ร้อน คุณจะมองเห็นสะพานสีรุ้งทอดยาวผ่านเทือกเขา และในฤดูใบไม้ร่วงภูมิทัศน์จะถูกดอกไม้คลุมเป็นส่วนใหญ่ และประดับด้วยสีแดงของใบเมเปิ้ล ส่วนฤดูหนาวเป็นเวลาสำหรับการแช่น้ำแร่ร้อน ที่นี่เป็นสถานที่เหมาะแก่การส่องนกในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงด้วย


Red House Theatre
อาคารอิฐสีแดงรูปทรงหกเหลี่ยมต่อด้วยตัวอาคารแนวนอนรูปไม้กางเขนดูไม่ต่างไปจากโบสถ์ในศาสนาคริสต์นี้ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1908 ในช่วงที่ไต้หวันยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของมหาอำนาจญี่ปุ่น โดยฝีมือการออกแบบของสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Kondo Juro เพื่อใช้เป็นตลาดสำหรับผู้คนชาวไต้หวันที่อาศัยอยู่ในแถบประตูทิศตะวันตกของกรุงไทเป ( Ximen แปลว่า ประตูทิศตะวันตก ) ในชื่อตลาด Xinqi Street Market ที่เน้นขายผักขายดอกไม้ หนังสือ ยาจีน และของแห้งของดองต่างๆ จนกระทั่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตัวอาคารเริ่มถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานเป็นโรงละครพูด และโรงภาพยนตร์ได้พร้อมกัน ปัจจุบันอยู่ใจกลางของแหล่งวัยรุ่นที่ Ximending


หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น ( National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall )
เริ่มสร้างในปี 1964 เพื่อเป็นที่ระลึกแด่ ดร.ซุนยัดเซ็น และเป็นสถานที่จัดเก็บผลงาน ชีวประวัติ ข้าวของเครื่องใช้บางส่วน รวมทั้งอุดมการณ์ในการล้มล้างระบอบการปกครองของราชวงศ์ชิง ในปี 1965 อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้ทำพิธีลงมือก่อสร้างอย่างเป็นทางการ สร้างเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 16/5/1972 และในปี 1975 ใช้เป็นสถานที่จัดงานศพให้แก่อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ท่านจะได้ศึกษาชีวประวัติและผลงานของท่านดร.ซุนยัดเซ็น และท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการผลัดเปลี่ยนเวรของทหารเฝ้าเวรบริเวณหน้ารูปปั้นทองเหลืองทุกๆ ต้นชั่วโมง


จิ่วเฟิน ( jioufen )
เมืองเหมืองทองเก่าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนทางลาดเขาที่สูงชัน เป็นสถานที่ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมดึงดูดให้ศิลปิน ผู้กำกับภาพยนต์ และนักถ่ายภาพงานโฆษณาจำนวนนับไม่ถ้วนมายังเมืองแห่งนี้ เพื่อเก็บทัศนียภาพที่มีลักษณะเฉพาะตัว ภาพยนต์ เรื่อง “City of Sandness” ของผู้กำกับชื่อดัง หูเชีย- เฉียน (Hou Hsia – Hsien) ก็ถ่ายทำที่นี่เช่นกันนักท่องเที่ยวสามารถเดินทอดน่องท่องเที่ยวไปตามถนนสายเก่าแห่งนี้ ซึ่งยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของบรรยากาศในอดีตได้ ชิมอาหารพื้นเมืองนั้น เช่น บัวลอยเผือก เป็นต้น


เหย่หลิ่ว ( Yeliu Scenic Area )
จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอด ยาว ออกไปในทะเล เป็น ชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วย โขดหินที่มีรูปทรงแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดกร่อน ของน้ำ ทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ หลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี


ทะเลสาบสุริยันจันทรา ( Sun Moon Lake National Scenic Area )
ทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นทะเลสาบที่งดงามและโรแมนติคดั่งภาพเนรมิต ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะท่ามกลางภูเขาที่เรียงราย วิธีที่ดีที่สุดในการสัมผัสกับความงดงามของทะเลสาบแห่งนี้ คือการล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบอย่างใกล้ชิดทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทัศนียภาพของทะเลสาบถูกทำลายอย่างหนัก เนื่องจากแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 ซึ่งส่งผลให้การท่องเที่ยวซบเซาไปบ้าง แต่ด้วยตระหนักถึงความสำคัญด้านระบบนิเวศน์และด้านพาณิชย์ของทะเลสาบ
สุริยันจันทรา รัฐบาลจึงเร่งฟื้นฟูทะเลสาบให้กลับมามีชื่อเสียงดังเดิมการท่องเที่ยวก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วด้วย ปัจจุบันทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ภาพพระอาทิตย์ขึ้นแสงอรุโณทัยตกส่องสว่างทั่วทะเลสาบ และมวลหมอกที่ปกคลุมเหนือทะเลสาบ เป็นภาพที่เห็นเป็นประจำในยามรุ่งอรุณ สายน้ำนิ่งและทัศนียภาพทางธรรมชาติเป็นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความสงบ และการพักผ่อนที่หลีกลี้หนีจากความวุ่นวายของสรรพสิ่ง


อุทยานเขาอาหลีซัน ( Alishan National Scenic Area )
ดอกซากุระจะบานในช่วงเดือนมีนาคมและรถไฟที่เคลื่อนขบวนผ่านป่าคอยต้อนรับ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเทือกเขาอาหลีซัน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน ภาพแสงตะวันที่แสนจะงดงามเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น ทางรถไฟสายเก่าที่ทอดยาวผ่านกลางป่าที่ปกคลุมด้วยหมอกเมฆ และยามอาทิตย์อัสดงก็เป็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดของ อาลีซัน ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นฤดูที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ในการเยี่ยมชมบนภูเขา เนื่องจากความงดงาม
ของป่าทั้งหมด จะถูกแต่งแต้มด้วยดอกซากุระ สีชมพู ทางรถไฟลาดผ่านตามแนวภูเขาจากสถานีต้นทางที่เมืองเจียยี่บนระดับความสูง 30 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลจนถึงสถานีปลายทางบนยอดเขาที่มีระดับความสูงถึง 2.216 เมตร จากระดับน้ำทะเล รถไฟแล่นขึ้นยอดเขาโดยผ่านอุโมงค์ 49 แห่ง และสะพาน 77 แห่ง แล้วแล่นผ่านป่าเขตร้อนและป่ากึ่งเขตร้อน ชมทัศนียภาพบนที่สูงที่มีความงดงามมากขึ้น ด้วยทุ่งดอกซากุระบานสะพรั่ง ในสภาพอากาศที่พอเหมาะ ความงดงามทางธรรมชาติ ที่เย้ายวนของเทือกเขาอาหลีซันนี้ รอคอยต้อนรับการเดินทางมาเปลี่ยนบรรยากาศของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง และนักท่องเที่ยวจากเมืองต่างๆ ของไต้หวัน


  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ( Taroko National Park )
ช่องเขาทาโรโกะมีลักษณะคล้ายช่องลึกที่อยู่ระหว่างยอดเขาสูงกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งของแม่น้ำที่ไหลตัดผ่านพื้นล่างของยอดเขา ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันนี้เป็นหินอ่อน มีแม่น้ำลี่อูไหลผ่าน ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของไต้หวันและมีความงดงามมาก ภาพหินหน้าผาตั้งสูงชันน้ำตก และถ้ำเป็นสิ่งที่พบเห็นได้รอบๆ ช่องเขาแห่งนี้ ช่องเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองและประเพณีที่มีมายาวนานในการสร้างสรรค์ศิลปะจากหินอ่อน ช่องเขาทาโรโกะถูกตั้งชื่อโดยชาวญี่ปุ่น ในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน เป็นสถานที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยและการปืนเขา มีที่พักราคาไม่แพงให้บริการแก่นักท่องเที่ยวผู้กล้าหาญและมีเส้นทางการปีนเขา
หลายเส้นทาง ผู้ที่รักธรรมชาติและผู้ทีกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหลบจากป่าคอนกรีตจากตัวเมืองในไต้หวัน จะพบสิ่งที่พวกเขาค้นหาได้ตามช่องลม และถนนรอบช่องเขา ลองมาสัมผัสเสียงคลื่นกระทบฝั่งของแม่น้ำ และทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจจากช่องเขาแห่งนี้

 
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.