ข้อมูลท่องเที่ยวจีน

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับว่าใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่างๆโดยรอบ 15 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใต้จรดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้


เมืองหลวง : ปักกิ่งหรือเป่ยจิงตามภาษาราชการจีน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของเอกอัครราชทูตต่างๆ หน่วยงานสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ สำนักข่าวจากต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทต่างชาติจำนวนมาก


ธงชาติ : ธงชาติจีนเป็นรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพื้นสีแดง ดาวดวงใหญ่หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นผู้นำ ดาวดวงเล็กทั้ง 4 ดวง หมายถึงชนชั้นที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมจีน คือ ชนชั้นกรรมกร ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย และชนชั้นนายทุนแห่งชาติ ซึ่งมีความหมายเอกภาพของประชาชนจีนทุกชนชั้นภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน


สถานที่ท่องเที่ยว
1. กำแพงเมืองจีน กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นกว่า 2000 ปีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์จีน จุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือโดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยกษัตริย์องค์ต่อมาอีกหลายพระองค์จนสำเร็จในที่สุด กำแพงเมืองจีนถือเป็นงานก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งของโลกเท่าที่เคยมีมา ทั้งยังได้รับการขนานนามว่า “หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก” อีกด้วย


2. พระราชวังต้องห้าม พระราชวังต้องห้ามจากชื่อภาษาจีน แปลตามตัวอักษรได้ว่า “เมืองต้องห้ามสีม่วง” พระราชวัง ต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง คลอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางกิโลเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ ใช้ระยะก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963 และองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้ามร่วมกับพระราชวังเสิ่นหยางเป็นหนึ่งในมรดกโลกในนาม พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเสิ่นหยาง เมื่อ พ.ศ. 2530


3. สุสาน 13 กษัตริย์ สุสาน 13 กษัตริย์หรือวังใต้ดิน ตั้งอยู่ทางชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ห่าง จากตัวเมือง 50 กว่ากิโลเมตร เป็นสถานที่บรรจุพระศพของพระจักรพรรดิราชวงศ์หมิง 13 องค์ การก่อสร้างยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า 200 ปี ตั้งแต่เริ่มทำการก่อสร้างในปี ค.ศ. 1409 จนถึงราชวงศ์หมิงสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1644


4. อุทยานแห่งชาติหวงหลง(มังกรเหลือง) อุทยานแห่งชาติหวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาติ ปีค.ศ. 1992 เมื่อถึง สมัยราชวงศ์หมิง ได้มีการก่อสร้างวัดหวงหลงขึ้น เพื่อเซ่นไหว้มังกรเหลืองแต่นั้นมา ความงดงามเป็นเอกของธารน้ำหวงหลงจึงได้อวดสู่สายตาของชาวโลก


5. สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ คือมหาสุสานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซีฮ่องเต้(ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน อยู่ที่เชิงเขาหลีซัน ตั้งอยู่ที่ตำบลหลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลฉานซี ประเทศจีน ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอาน


6. กุ้ยหลิน กุ้ยหลินเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใต้ของ ประเทศจีน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว “จ้วง” ซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดของชนกลุ่มน้อยทั้งหมด ชื่อกุ้ยหลินมาจากที่ดินแดนแห่งนี้มีป่า(หลิน)ต้น “กุ้ยฮวย” เยอะ (ต้นกุ้ยฮวยในภาษาจีนแปลเป็นไทยคือต้นขี้เหล็ก) คนกุ้ยหลินได้นำดอกของต้นกุ้ยฮวยมาตากแห้งอบพร้อมใบชา กลายเป็น “ชากุ้ยหลิน” กุ้ยหลินถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็นดัง “เมืองสวรรค์บนพอภพ” หรือ “ซื่อไหว้เถาหยวน” มีคำกล่าวว่าจิตกรใดยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลิน จะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย


7. ศาลเจ้างักฮุย งักฮุย(หรือภาษาจีนกลางคือ เยว์เฟย) งักฮุยเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงมากในแง่ของความเข้มงวดและระเบียบวินัยของกองทัพ มากกว่านั้น สิ่งที่ทำให้กองทัพของงักฮุยครองใจชาวบ้านมากไปกว่านั้นก็คือ “ความซื่อสัตย์” และ “ซื่อตรง” แม่ทัพงักฮุยสิ้นชีวิตลงเพราะผู้กังฉินใส่ร้ายจึงทำให้ต้องหมดชีวิตลง จึงเป็นต้นกำเนิดของ “ปาท่องโก๋” ที่เรากินกันอยู่ในปัจจุบัน ศาลเทพเจ้างักฮุยตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบซีหู


8. วัดซีหยวน นมัสการพระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์ เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างประหลาดที่สุดเพราะใบหน้าแสดงได้ถึง 3 อารมณ์ วัดนี้ยังเป็นวัดที่พระเทพฯ เคยเสด็จและได้ถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์


9. อนุสาวรีย์ 5 แพะ เป็นสัญลักษณ์ของมณฑลกวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง สร้างโดยใช้หินแกรนิตจำนวน 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าง 6 รวง ยืนสง่าอยู่บนดอย สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางโจวมีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม


10. วัดหลิงซาน ตั้งอยู่ในเมืองอู๋ซี เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร ที่สูงที่สุดในประเทศจีน สูงถึง 88 เมตร หนัก 700 กว่าตัน ฐานพระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได้ วัดนี้มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้า

 
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.