ฮ่องกง


 
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
HKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
    คำอธิบาย ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน โปร..
ทัวร์ฮ่องกง พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน ** รวมค่าบัตรเข้าดิสนีย์แล้ว เล่นเครื่องเล่นไม่จากัดรอบ อยู่จนถึงดู..
ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน
ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โปรแกรมการเดินทาง วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360..
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน โปรแกรมการเดินทาง วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พ..
ฮ่องกง ลันตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน
ฮ่องกง ลันตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน โปรแกรมการเดินทาง วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง..
ฮ่องกง อิ่มบุญ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน  บินเช้า กลับค่า เที่ยว 3 วันเต็ม  นาเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้อง..
 HKG17 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน
คำอธิบาย HKG17 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony o..