ฮ่องกง


 
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
รหัสทัวร์ CX-L27-HK006 CX_OCT   1.กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกท – ส..
รหัสทัวร์ CX-L90-HKG-3D2N_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City ..
รหัสทัวร์ EK-L09-HKG14 -3D2N_SEP   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต 2.วัดแชกงห..
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG17-3D_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  2.ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน อิสระอ..
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG22-UPDATE_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ย่านจิมซาจุ่ย - A Symphony of L..
รหัสทัวร์ HX-L09-HKG30-3D2N_SEP   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  2.เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอว..
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG25 CX_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง พระใหญ่ลันเตา -..
รหัสทัวร์ EK-L120-BT-HKG09 EK_SEP   1.กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market 2.รีพลั..
รหัสทัวร์ CX-L137-HKG02-3D2N_SEP   1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บ..
รหัสทัวร์ EK-L15-HKG19_HKG_SEP   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น 2.เซินเจิ้น – ช้อปปิ้..
รหัสทัวร์ EK-L09-HKG16 EK_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights 2.ดิสนีย์แล..
รหัสทัวร์ CX-L176-HKTG07_3D2N_OCT   1.กรุงเทพฯ  – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้า..
รหัสทัวร์ CX-L179-HKTG07-HKG_3D2N_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านอง..
รหัสทัวร์ HX-L137-HKG05 HX_OCT   1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊..
รหัสทัวร์ HX-L09-AZHKG31-HKG_MAR19   1.สนามบินสุวรรณภูมิ 2.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์..
รหัสทัวร์  HX-L09-HKG04-3D2N_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระให..
รหัสทัวร์ RJ-L120-BT-HKG03 RJ_DEC   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market 2.วัดหว..
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG08_MAR19   1.กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet-..
รหัสทัวร์ RJ-L120-BT-HKG02 RJ_DEC   1. กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market  ..
รหัสทัวร์ CX-L120-BT-HKG02_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market 2.วัดหวังต..
รหัสทัวร์ CX-L120-BT-HKG03_OCT   1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market 2.วัดหวังต..
รหัสทัวร์ CX-L137-HKG02 GS CX_OCT   1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็..
รหัสทัวร์ HX-L09-HKG07 HX_SEP   1.สนามบินสุวรรณภูมิ 2.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้าน..
 รหัสทัวร์ EK-L09-HKG11 EK_OCT     1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights ..
รหัสทัวร์ HX-L09-HKG12 HX_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน  2..
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG06_MAR   1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights 2.วิคตอเรียพีค ..
รหัสทัวร์ HX-L137-HKG09 HX_OCT   1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็..
รหัสทัวร์ FD-L05-GO1 HKG-FD005_DEC   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง– เ..
รหัสทัวร์  CX-L27-HK003 CX_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–กระเช้านองปิง–พระใหญ่ลันเตา -&n..
รหัสทัวร์ HX-L09-HKG26 HX_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้..
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG28 CX_OCT   1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS 2.วิคตอเรีย..
รหัสทัวร์ CX-L110-HKG001 CX_MAR19   1.กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง..